Alexander Mauersberger

Webbstrateg

Data och IT

Alexander Mauersberger är utbildad webbprojektledare och verkar som webbstrateg på Socialstyrelsen. Han har tidigare arbetar med marknadsföring och varit teknisk säljare.


Smakprov