Anna-Karin Lingham

Bygger personliga varumärken

Marknadsföring

Anna-Karin Lingham är civilekonom med inriktning mot marknadsföring och utbildad vid Uppsala Universitet. Sedan drygt tio år tillbaka har Anna-Karin arbetat med marknadsföring, varumärkes- och affärsutveckling både internationellt och nationellt. Anna-Karin Lingham har femton års erfarenhet av ledande befattningar inom såväl Axfoodkoncernen som det globala entreprenörsföretaget Hästens Sängar.

Anna-Karin Lingham anlitas frekvent som föreläsare och till styrelseuppdrag. Kompetens och personlighet är viktiga ledord i det varumärkesarbete Anna-Karin Lingham förespråkar.


Smakprov