Anneli Ekström Godman

Den ofrivilliga stressexperten

Hälsa och miljö

Anneli Ekström Godman är "den ofrivilliga stressexperten". Ofrivillig för att stressen drabbade henne själv hårt, expert för att hon har minst 10 000 timmars erfarenhet av stress. Hon kombinerar sin inre kunskap med yttre genom utbildning kopplad till stress ur såväl psykologiska som beteende- och neurovetenskapliga perspektiv.

Annelis egen resa är hennes viktigaste kunskapsinhämtning. För hur ska man kunna förstå ett fenomen som man aldrig skådat? Naturligtvis är akademisk utbildning också av värde. Anneli studerar och fortbildar sig kontinuerligt inom sitt område och när en ständig nyfikenhet att lära mer. Drivkraften att dela med sig är stark och hon gör det i föreläsningar, seminarier, kurser, utbildningar, coachning, samtal och mindfulnessträning. Anneli har ett stort och levande engagemang för sitt område och det sprider sig hela vägen ut till den hon möter. Oavsett om det är IRL eller via en datorskärm.

Anneli har tidigare varit verksam på ledande befattningar inom näringslivet, både inom servicenäringen och inom industrin. Hon har drivit eget inom personlig utveckling sedan 2005 och fokus ligger på att sprida kunskap om hjärnans betydelse för prestation, samverkan och välmående. Och mindre negativ stress. En kombination vi behöver i den fullmatade värld vi lever i.

Annelis motto är ”bättre lite som blir av än mycket som blir ett dåligt samvete”. Med detta som grund lär hon ut de första stegen för att arbeta med istället för mot hjärnan.

Under åren har Anneli haft otaliga möten med vitt skilda personer (säljare, konsulter, administratörer, chefer på olika nivåer, lärare, telefonister, forskare m.fl. från en mängd olika branscher) som via utbildning och coachning skapat sig en ny livsplattform med utrymme för härliga prestationer baserade på kloka insikter, praktiska verktyg och mindre tärande stress.


Smakprov

Söker ni en talare som lyfter er kommande konferens?
Kontakta oss på 08-519 42 804

Kontakta oss


Använd formuläret nedan eller ring oss på 08-519 42 804

Diploma Talarförmedling

Vi hjälper företag och organisationer med inspiration och kompetensutveckling genom att matcha rätt talare till varje unikt tillfälle.

Kontakt

© Copyright 2012-2019 Diploma Group Sverige AB. Alla rättigheter reserverade.