Birgitta Sjöstrand

Valutahandlaren som blev konfliktlösare

Motivation | Kommunikation

Birgitta Sjöstrand arbetar som coach med inriktning mot att hjälpa företag att lösa konflikter och med att driva igenom förändringsprocesser.

Birgitta Sjöstrand är ekonom och arbetade i många år som valutahandlare i London och har stor erfarenhet av bank- och finanssektorn.

Hennes föreläsningar sträcker sig över ämnen som ledarskap och motivation för ledare och om hur man driver förändringsarbete. Birgitta Sjöstrand passar till de flesta arbetsgrupper, inte minst ledningsgrupper.


Smakprov