Carl Piva

Framtidens smarta städer

Försäljning | Marknadsföring | Trender | Motivation | Affärsutveckling

Carl Piva ger er nya insikter kring fenomenet "smarta städer". Med smarta städer avses hur människor, företag och samhälle kan dra nytta av ny teknik men undvika många av de risker som ny teknik medför. Ur ett globalt perspektiv kan den utveckling som sker i städer vara viktigare än den utveckling som sker inom nationalstater, då de ledande städerna i världen i många fall kan påverka miljö, arbetsmarknad och allmän trivsel i större omfattning.

Hur kommer det vara att leva i ett hyperuppkopplat samhälle? Vilka frågor borde politiken styra och vilka frågor lämnas till de fria marknadskrafterna? Hur kommer vår syn på demokrati att utvecklas då vi går in i ett samhälle där allting kan mätas och kontrolleras? Hur kommer 5G, Internet of Things, automation och artificiell intelligens ändra företagens förmåga att konkurrera? Varför är plattformsmodeller intressanta också för städer? Hur kan teknikbolag få tillgång till denna mångmiljardmarknad? 

Dessa är några av de frågeställningar som debatteras runt om i världen. Då jag har drivit ett av de största internationella projekten inom smarta städer för en industriassociation, varit ordförande för eller bidragit med keynotes till smarta städer konferenser runt om i världen, har jag fått förmånen att få en helhetsbild av området. 

Jag erbjuder följande fokuserade inriktningar på mitt föredrag:
- Vilka frågeställningar bör politiken vara medveten om och ta ansvar för att utveckla framtidens städer?
- Hur kan företag utveckla lösningar för framtidens städer och hur kan uppdrag vinnas?
- Vilka tekniktrender kommer påverka framtidens smarta städer och hur kommer framtidens stad att te sig?

Talare, Moderator

Språk: Svenska, Engelska

Bor: Stockholm - Uppdrag: Sverige, Hela världen

Smarta Städer, Smart City, Internet Of Things, IoT, Artificiell Intelligens, Samhälle, Hyperuppkopplat, Politik, Företag, Affärsutveckling.


Smakprov