Cecilia Walton

Inspireras i moderna matkunskaper

Trender | Motivation | Personlig utveckling | Hälsa och miljö | Teambuilding

Cecilia Walton har med insikt av barn- och ungdomsåren insett att kosthållningen spelade en stor roll för hennes skol- och idrottsresultat. Med rätt mat hade hennes koncentrationsförmåga och ork hade varit mycket bättre än vad den var.

Cecilia arbetar med att inspirera och utbilda i matkunskap för att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till en bättre livsstil. I dagens prestationskrävande samhälle blir det ofta tufft att få kontroll över vardagsmaten. Genom föreläsningar och matlagningskurser förmedlar Cecilia kunskaper och inspiration till en enklare och mindre stressfylld vardag. Med hög psykisk ohälsa hos befolkningen behöver arbetsgivare fokusera mer på de mjuka värdena, för att behålla friska medarbetare. Enligt den nya arbetsmiljöcertifieringen ISO 45001 tajtas kraven till ytterligare. Maten och måltiden spelar en stor roll i människans liv och Cecilia har verktyg för att arbeta med detta i grupp och på individnivå.

Cecilia är yrkesutbildad kock och diplomerad kostrådgivare. Hon har förmågan att kombinera praktik och teori på ett förståeligt sätt, som gör de nyvunna kunskaperna applicerbara i vardagen.

Cecilia erbjuder kostföreläsning på 60-75 minuter. Föreläsningen går att kombinera med en matlagningskväll och även fördjupat med matlagningskurser uppdelade på flera tillfällen. Friskvårdsbidraget går att nyttja för detta. Cecilia arbetar även med att utveckla maten på förskolor och skolor. Det kan t ex handla om att implementera de nya riktlinjerna för maten på förskolan, som Livsmedelsverket presenterade hösten 2016.

Talare, Utbildare

Språk: Svenska

Uppdrag: Sverige, Europa, Hela världen

Kostföreläsning, Matlagningskurs, Friskvårdsbidrag, Matlagningskväll, Matlagningsaktivitet, Näringslära, Friskvård, Kostrådgivning, ISO 45001, Arbetsmiljölagstiftning

Söker ni en talare som lyfter er kommande konferens?
Kontakta oss på 08-519 42 804

Kontakta oss


Använd formuläret nedan eller ring oss på 08-519 42 804

Diploma Talarförmedling

Vi hjälper företag och organisationer med inspiration och kompetensutveckling genom att matcha rätt talare till varje unikt tillfälle.

Kontakt

© Copyright 2012-2019 Diploma Group Sverige AB. Alla rättigheter reserverade.