Christina Hansson

GDPR – ur ett juridiskt perspektiv

Juridik | Data och IT

Christina Hansson är verksam i sitt eget utbildningsföretag Livstråden där hon arbetar med juridik och är verksam bl.a. som föreläsare, producent av juridiska kurs- och arbetsmaterial m.m. för advokatbyråer, patentbyråer, kommuner och företag i näringslivet m.fl. Hon arbetar även med Sveriges Rikes Lag (lagboken) när det gäller EU-rättslig lagstiftning. Christina har över 20 års erfarenhet av att förmedla EU-rätt och dess påverkan på svensk rätt och är bl.a. väl insatt i både svensk och EU-rättslig lagstiftningsprocess.


Smakprov