Git Guldare

Kommunikationsproffs, samverkansexpert och processledare

Ledarskap | Kommunikation

Dialog och samverkansexperten Git Guldare utvecklar människor och organisationers kompetens inom dialog för ökad samverkan och effektivitet. I hennes efterfrågade föreläsningar och utbildningar ger hon konkreta råd på hur vi blir bättre kommunikatörer, och hur vi blir bättre på att lösa konflikter och samarbetsproblem. Vi får också tips om hur vi respektfull och konstruktiv feedback samt blir bättre på att sätta upp individuella och organisatoriska mål.


Smakprov