John Steinberg

Pedagogdoktorn

Kundvård | Motivation | Affärsutveckling | Kommunikation

John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till 48 böcker om inlärning, ledarskap, skolan, värderingar och kommunikation. Namnet ”Pedagogdoktorn” fick John av tidningen Personal & Ledarskap när han var aktiv som krönikör i den tidningen.

I 26 år höll han kursen ”Pedagogik i praktiken” som gav utbildare viktig information om hur de kunde underlätta lärande för sina kursdeltagare. Idag är ”Pedagogik i praktiken” en beställbar utbildning, som föreläsning, heldagsutbildning eller kurs.

John är känd för sitt enkla och engagerande sätt att föreläsa och skriva. Hans föredrag och kurser innehåller, förutom viktiga principer, många tydliga exempel som ger deltagarna möjlighet att uppleva och prova på de idéer och metoder för att underlätta lärande som John presenterar. Johns metoder bygger på stor interaktivitet med deltagarna.

John Steinberg har omfattande erfarenhet av pedagogutbildningar både inom skolan och näringslivet.


Smakprov