Jon Kihlman

Advokat och doktor i handelsrätt, avtalsrätt och offentlig upphandling

Juridik

Jon Kihlman är föreläsare, advokat och doktor i handelsrätt.

Under mer än 20 år har han undervisat i avtalsrätt vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Han har även undervisat för näringslivet i kommersiell avtalsrätt och svensk och internationell köprätt. Jon Kihlmans undervisning i internationell handelsrätt bygger företrädesvis på den internationella köplagen (CISG) och på Unidroit Principles.

I egenskap av advokat arbetar Jon Kihlman främst med rådgivning kring konstruktion av juridiska standardmallar och avtal samt utbildning av dem som skall använda mallarna och avtalen.


Smakprov