Jörgen Rundgren

Levererar övertygande kommunikation

Försäljning | Kommunikation

Jörgen Rundgren är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare inom kommunikation, ledarskap och argumentation.

Jörgen har stor erfarenhet från ledningsarbete, försäljning och styrelsearbete. Jörgen Rundgren var under en längre period heltidspolitiker och ägnar sig idag mest åt mediaträning och ledarskapsutveckling.


Smakprov