Karin Lundström

Arbetsglädje och framgång via närvaro och kommunikation

Ledarskap | Motivation | Personlig utveckling | Hälsa och miljö | Kommunikation

Litar du på dig själv? Står du upp för dig själv? Stävar du efter att uppnå dina och din arbetsplats mål? Karin Lundström Rawden föreläser, coachar och utbildar människor till att släppa hinder och fokusera på att upptäcka och uppfylla mål. Var ligger din lojalitet?

Rawden Consulting ger en livsförändring med en aktiv verktygslåda för att optimera arbets/livet - och som en sorts försäkring mot att gå in i väggen. Karin använder sina verktyg och kurser till att få till det liv som hon vill ha hellre än att genomgå en massa kriser. Detsamma önskar hon sina klienter.

Verktygen har hon samlat på sig genom diverse kriser i livet och över 130 dagars kurser inom personlig utveckling, coaching, berättande, teater med mera. Hon är tacksam för allt hon fått gå igenom och lära sig som genom att bo och verka i Sverige, England, Belgien och Nederländerna. Hon har arbetat som jurist (tingsrätt, migrationsverket, Handikappombudsmannen, EU-kommissionen) som projektsamordnare och som coach och egenföretagande konsult, fastighetsförvaltare, webb-magazin-grundare och frilansjournalist.

Extra tacksam är hon för alla lärorika nära relationer. Särskilt stolt är hon över den med ex-maken. Från att ha varit destruktiv för dem båda är det nu istället en källa till styrka och glädje. Karin har fått en medförälder och hjälper gärna andra i den processen.

Karin vet av praktisk erfarenhet att det går att omvandla relationer och kommunikation och ta ansvar som ledare både inom yrkeslivet och privat. Hon föreläser exempelvis om ledarskap och lojalitetskonflikter, och om hur man blir sin “Egen lyckas smed”. Hon kan också berätta om hälsa och miljö, utbyte i balans, och om att skapa visioner och överflöd. Dessutom har hon en mycket uppskattad roande och lärorik föreläsning om “Kvinnor i ledning genom historien - internationellt och nationellt”.

Talare, Utbildare, Moderator

Språk: Svenska, Engelska

Uppdrag: Sverige

Framgång, Arbetsglädje, Närvaro, Kommunikation, Ledarskap, Företagsutveckling, Överflöd, Lojalitetskonflikter, Medförälder, Coaching


Smakprov