Lasse Mattila

Att bygga bärande relationer

Motivation | Personlig utveckling | Hälsa och miljö | Kommunikation

Lasse Mattila är författare, handledare och föreläsare med fokus på barns och ungas utanförskap och utsatthet.

Lasse är socionom och har i över 20 år arbetat med barn och unga i utsatta livssituationer, bl.a. inom socialtjänsten och som skolkurator.

Lasse har en bakgrund som professionell fotbollsspelare och har även under många år arbetat med sociala frågor inom idrottsrörelsen. Lasse har skrivit böckerna Att förebygga livslångt utanförskap och Att bygga bärande relationer samt givit ut albumet På riktigt för dig.

Talare, Utbildare

Språk: Svenska, Finska, Engelska

Uppdrag: Sverige, Norden

Relationer, Kommunikation, Utanförskap, Utsatthet, Förebyggande, Självkänsla, Självförtroende.


Smakprov