Lotta Juhlin

Kommunikation, kroppsspråk och röstvård.

Kommunikation

Lotta Juhlin är en erfaren föredragshållare och talpedagog som hjälper oss bli bättre på att uttrycka vår mening. Hon tar upp allt från röst- och kroppsspråk, retorik, presentationsteknik, manligt och kvinnligt språk samt hur vi påverkas av dialekter. Lotta arbetar idag mycket med sitt egna företag, men har tidigare undervisat på bland annat Stockholms universitet i muntlig framställning (retoriklinjen).


Smakprov