Louise Linder

Prästen som räddar varumärken

Ledarskap

Louise Linder är präst och specialiserad på att hjälpa företag och medarbetare att hantera kriser. Hon bedriver företaget Prästbyrån.

Louise har arbetat i över 20 år med att hjälpa individer att se nya möjligheter i kriser och med att minimera den skadeverkning som kriser åsamkar människor, företag och varumärken.


Smakprov