Mathias Wassén

Lean Business - Affärsutveckling

Försäljning | Ledarskap | Affärsutveckling | Teambuilding

Mathias har jobbat som entreprenör de senaste 18 åren. Den huvudsakliga uppgiften har varit att hjälpa utländska företag, företrädesvis teknikintensiva, att etablera sig på den nordiska marknaden. Den primära uppgiften har varit att bygga upp försäljningskanaler på respektive marknad. Det inbegriper ofta strategiarbete och praktiskt genomförande. Innan Mathias blev entreprenör så arbetade han med försäljning på Ericsson Information Systems och var med när Compaq Computer startades i Sverige.

Med en bred och gedigen erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling både i stora och små organisationer gör att Mathias ofta kan bidra till inspiration och tänka nytt. Då branschkompetensen ligger inom IT, kan man säga att Mathias är generalist, ser digitalisering som en viktig och avgörande del inom modern affärsmodellering.

Mathias föreläsningar anpassas och skräddarsys till kundens önskemål och åhörarnas kännedom om ämnet. Ett upplägg kan vara att ta fram en komplett affärsplan för ett företag där ledningsgrupp och övrig personal deltar. Formatet kan vara allt från några timmars inspiration till en serie halv- eller heldagar i workshopformat, beroende på omfattning. Rubriceringen kan vara tillväxt, generationsskifte, turn-around eller liknande.

Plattformen som används är Lean Business vilket är ett agilt, digitalt verktyg för att arbeta med strategier, projekt och prognoser för effektiv tillväxt. Lean Business bygger också på moderna management teorier, så som Steve Blanck, Lean Start up mfl. Lean Business har använts av mer än 10 000 företag i Norden. Ta gärna ett samtal med Mathias och berätta era utmaningar och hur ni vill stärka er konkurrenskraft

Talare, Utbildare

Språk: Svenska, Engelska

Uppdrag: Sverige, Europa, Hela världen

Lean Startup, Affärsplan, Ledarskap, Agil Affärsutveckling, Lean, Strategi, Tillväxt, Business model canvas, team-building


Smakprov