Mats Lewan

Studerar morgondagens tekniska fenomen

Trender

Mats Lewan är IT-journalist på tidningen Ny Teknik och redaktör för tidskriften Next Magasine.

Mats Lewan studerar framtidstrender inom teknik och digitalisering. Han har arbetat som reporter för CBS Cnet News i San Fransisco inom ramen för programmet innovationsjournalistik vid Stanford University.

När Mats föreläser brukar han lyfta företags perspektiv kring hur vi kommer att hantera teknik och nya affärsmodeller framöver.


Smakprov