Ola Wallström

Har vigt sitt liv åt att hjälpa andra nås sina mål

Motivation

Ola Wallström har ägnat 17 års tid åt att studera varför somliga blir vinnare medan andra får kämpa. Ola är grundare till företaget Mera Mål och har förmågan att få andra människor att känna framtidshopp, tro på sin egen förmåga och öka människors prestation.

Ola Wallström är specialist på målsättning, attityd, prestation och incitament. Han har en bakgrund som försäljningschef, affärsutvecklare och företagare. I Olas böcker och föreläsningar får vi ta del av prestationspsykologi, livserfarenheter och fakta. Allt Ola Wallström gör är att lära andra att lyckas bli vinnare på så många sätt som möjligt.


Smakprov