Patrik Nordkvist

Försäljning om försäljning

Försäljning | Kundvård | Trender | Ledarskap | Motivation | Affärsutveckling | Kommunikation | Teambuilding

Patrik Nordkvist har arbetat med försäljning i över 25 år, framför allt i rollerna som försäljningschef och VD. De flesta av bolagen han jobbat i har haft starkt försäljningsfokus i kombination med snabb tillväxt.

Sedan 2016 driver Patrik bolaget Försäljningschefen och ägnar sig nu på heltid åt att hjälpa andra att öka sin försäljning och sin vinst.

I Patriks föreläsningar och utbildningar ligger fokus på att skapa insikt och ge konkreta verktyg och metoder för att öka deltagarnas försäljning.

Patrik tror starkt på att de som arbetar med försäljning måste utvecklas och i större utsträckning anpassa sig till den snabba digitaliseringen samtidigt som man använder det bästa från den klassiska försäljningen.

Många av Patriks uppdrag handlar om hur man på bästa sätt kan kombinera det personliga och digitala för bästa resultat.

Talare, Utbildare

Språk: Svenska, Engelska

Uppdrag: Stockholm, Sverige, Europa, Hela världen

Merförsäljning, Social Selling, Prospektering, Säljeffektivitet, Avslutsteknik, Presentationsteknik, Säljledning, B2B-försäljning, Försäljning för icke-säljare, Offerter


Smakprov