Peter Vaigur

Forskningsledare på Prosales

Försäljning

Samhället förändras hela tiden, och är nu för tiden mycket mer flexibelt. Då krävs det mer samarbeten.

Peter Vaigur är forskningsledare Prosales och forskar kring hur olika företag samarbetar. Han försöker ta reda på optimala förhållanden i samarbeten och de negativa effekterna om det går till överdrift.
Hans forskning har bidragit till större förståelse inom företag och deras relationer sinsemellan.


Smakprov