Stig Ottosson

Ökar företags värde

Entreprenörskap

Stig Ottosson har varit verksam som professor i både produktutveckling och inom innovationsteknik. Han har varit verksam som chef i många stora organisationer som ITT-Flygt, SKF och Chalmers och fungerar som senior advisor till företag som SCA.

Stig Ottosson är specialiserad på att hjälpa företag att höga sitt värde på kortare och lite längre sikt. Som konsult leder Stig kundens förändringsarbete, verksamhetsutveckling, innovationsbehov och produktutveckling tills dess företaget uppnått sitt värdeökningsmål.

Stig Ottosson är lika teoretiskt som praktisk kunnig. Han har skrivit många böcker om innovation och företagsutveckling och är nu aktuell med boken Att leda i kaosartade tider. En föreläsare med empirisk erfarenhet.


Smakprov