Susanne Fredriksson

Rustar medarbetares ansvar, attityd och kundfokus

Kundvård | Hälsa och miljö

Susanne Fredriksson är företagaren som studerade förhållandet mellan lönsamhet och varje medarbetares attityd. Susanne har varit företagare i 30 år och har insett vikten av att stärka självkänslan hos varje enskild medarbetare. Hon är certifierad coach och arbetar dagligen med att få effekt ute i organisationer.

Susanne Fredriksson förmedlar budskap om att vi måste ta ansvar för våra tankar i en komplex värld och hon vet vad företag och medarbetare behöver för att bli effektivare. Susanne har nominerats till Årets nyföretagare och är en föreläsare som når både publikens hjärta och hjärna.

Föreläsaren Susanne Fredriksson pratar om kundfokus, attityd, gränsöverskridande ledarskap, kundbemötande, social kompetens, friska relationer på arbetsplatsen, ansvarstagande och balans i livet. Susanne har den unika förmågan att se individers och organisationers helhetsperspektiv.


Smakprov