Thomas Ahrens

Hjälper företag att växa snabbt

Affärsutveckling | Entreprenörskap

Thomas Ahrens arbetar med att utveckla snabbväxande företag. Han har forskat kring i ämnet och arbetar till vardags med att stötta företag så att de byggs för att kunna växa snabbt i 5, 10 eller 20 års tid.

Utbildaren Thomas Ahrens lär oss om vad som får företag att bli snabbväxande, dess inre strukturer och hur de förhåller sig till sina kunder.


Smakprov