Thomas Lundqvist

Studerar biologi för att förbättra försäljning

Försäljning | Ledarskap | Effektivitet

Thomas Lundqvist är civilekonomen som började studera biologi för att hjälpa säljare att bli bättre säljare. Thomas bedriver företaget Brainscan och är författare till flertalet böcker om hur du kan tänka positivare, rekrytera rätt försäljning och ledarskap.

Många seniora chefer känner säkert igen Thomas som tidigare VD för chefsnätverket Close. Thomas Lundqvist har även arbetat som VD på Junibacken och som chef på Mc Donalds.

När Thomas Lundqvist inte föreläser så hjälper han grupper med change management avseende att öka försäljning eller förbättra ledarskap.


Smakprov