Tobias Ljung

Lever för Excel

Data och IT

Tobias Ljung har arbetat i nästan 10 år som utbildare i Microsoft Excel. Tobias Ljung bedriver Infocell och utbildar i Excel på grundläggande och mycket avancerad nivå.

Tobias Ljung hjälper människor att spara veckor med arbetsbördor och till att få betydligt bättre beräkningar och informationsunderlag.


Smakprov