Tomas Lydahl

Stark förespråkare för WOW-upplevelser!

Försäljning | Kundvård

Tomas Lydahl lämnade Sverige och blev framgångsrik inom försäljning och service i USA. Tillbaka i Sverige har Tomas fortsatt att vara framgångsrik inom försäljning och kombinerar detta med att föreläsa om service, bemötande och försäljning.

Tomas Lydahl förespråkar att vi ska våga marknadsföra oss och lämna en ett kraftigt WOW-intryck. Han ifrågasätter hur företag ser på vad som är en nöjd kund och hjälper dagligen företag att bli lönsammare och mer kundfokuserade. En flitigt anlitad utbildare och en populär inspiratör som passar på stor-kickoff.


Smakprov