Ulf Harling

35 års konsulterfarenhet från uppdrag i Sverige och utomlands

Försäljning

Ulf Harling har haft uppdrag för ca 200 olika uppdragsgivare inom internationella koncerner som ABB, Astra, Ericsson, IKEA, Ovako, Volvo, små- och medelstora företag, statliga myndigheter, departement och intresseorganisationer.

Han har varit anlitad som föreläsare på Ashridge University, Academedia, Confex, Handelshögskolan, IFL, IFU, Folkuniversitetet, KTH, Marknadsförbundet, m.fl.

Under senaste 12 åren har Ulf ansvarat för ett programavsnitt på KTH Executice Schools Consultancy Management.

Ulf har deltagit i Harvard Law Schools PROGRAM ON NEGOTIATION under ledning av professor Roger Fisher.

Ulf Harling har även utbildat i förhandling inom Regeringskansliet, Finansdepartementet, Skatteverket, Ericsson och Volvo.


Smakprov